Details Materiaal

De sprong

Inhoud:

De sprong is een uitdagende Nt2-methode die je de grote stap van taalniveau A2 naar B1 helpt te maken. Net als de andere delen uit de leerlijn 'NT2 op maat', De opmaat (0->A2) en De finale (B1->B2), behandelt De sprong onderwerpen die aansluiten bij het dagelijks leven, zoals studie, beroep, samenleving, communicatie, politiek en kunst. In elk thema worden de vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen afgewisseld en wordt er extra aandacht besteed aan woordenschat en grammatica. Door het gebruik van veel origineel materiaal uit kranten en van internet is de methode natuurlijk en aansprekend.In de nieuwe uitgave van De sprong (2013) hoort een bijbehorende website in NT2 SCHOOL. Voor in het boek staat een code om het extra materiaal in uw account te activeren.Het online product is geschikt voor laptop en pc, de werking op smartphones en tablets kan niet worden gegarandeerd. Deze online dienst werkt binnen de meest gangbare internetbrowsers. Met dit product heeft u 1 jaar toegang tot de online dienst met het lesmateriaal.

We use cookies.


This website uses cookies in order to offer you the most relevant information and advertising. Please accept cookies for optimal performance.


You can always change your mind and deny the use of cookies by going to our cookies page.